Saturday, December 20, 2014

JAREE - Jarlibro de la Esperantista Ekonomio

Laŭ la statuto de Intraespo - Monda Organizo por la Disvolvado de la Esperantista Ekonomio, ĉiu aktivaĵo kies laborlingvo estas rekte aŭ ne nerekte Esperanto apartenas al esperantista ekonomio. Do, importado/eksportado, E-instruado, eldonado, livro-vendado, industrio de esperantaĵoj, turismo, edukado, tradukado, organizado de eventoj ktp...resume, la esperantista ekonomio povas havi plurajn branĉojn.
Tio ne koncernas nur profitcelajn aktivaĵojn (entreprenoj kaj diversfakaj profesiuloj), sed ankaŭ la ne profiltcelajn (NROj, akvituloj).
Ekzemple, la oficistoj de UEA en la Centra Oficejo ricevas salajron, kvankam UEA estas neprofitcela organizo. UK cirkuligas amason da mono (ne nur per aliĝoj: oni elspezas por vojaĝi al la urbo de la UK, oni pagas hotelojn, aĉetumas kaj manĝas en urbo, oni partoprenas pagajn ekskursojn...
Do, karaj, Esperanto ne estas nur socikultura kaj lingva fenomeno, sed ankaŭ ekonomia.
Tiu aspekto de Esperanto povos tre helpi en ĝia diskonigado!JAREE - Jarlibro de la Esperantista Ekonomio

La celo de JAREE - Jarlibro de la Esperantista Ekonomio estas kompili datumojn pri ĉio rilatanta la evoluon de la esperantista ekonomio de jaro al jaro, analizante la kuntekston, la potencialon kaj la vojojn por la progreso de nia ekonomio.
En ĝi aperos, interalie:
1- Artikoloj de homoj, kiuj jam perlaboras monon per Esperanto, pri la plej viglaj branĉoj de la esperantista ekonomio;
2- La listo "Kiu estas kiu en la esperantista ekonomio": ĉiuj esperantistoj kiuj perlaboras monon per Esperanto, ĉiuj entreprenoj, nepre aperu en tiu listo;
3- Taksoj pri la perspektivoj por la evoluo de la esperarantista ekonomio .

Do, se vi iel volas kunlabori aŭ simple aperi en "Kiu estas kiu en la esperantista ekonomio", skribu al jaree (ĉe) intraespo (punkto) org

No comments:

Post a Comment